ปกstory_Back_Back4-04.jpg

" Be Playful, Be Powerful! "

LAMIU STORIES

LAMIU was originated in Bangkok in 2017.

Our designs are unique, meaningful, and hand-drawn.

Every collection is inspired by nature and wild animals.

It is a mythology that reflects on our values of life--to feel alive,

have fun, be kind, and feel comfortable with ourselves!

Our Lamiu scarves are the best way to finish off any look.

They spread happiness and create a sense of luxury.

Not only they are great to wear but they are collection pieces to treasure,

and even make precious gifts!

LAMIU มีต้นกำเนิดในกรุงเทพฯ ปี 2017 

ผลงานการออกแบบลายผ้าทุกชิ้นนับได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก

เป็นภาพวาดแนวมายาคติที่แฝงไปด้วยความหมายแนวปรัชญา

 

ตัวอย่างเช่น ภาพวาดเสือขาวกอดกระทิง แสดงถึงความเมตตาของผู้มีอำนาจที่เหนือกว่า

เพราะในธรรมชาติแล้วสัตว์ 2 ชนิดนี้จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้

 

ทุกชิ้นงานได้รับแรงบันดาลใจหลักจากธรรมชาติและสัตว์ป่า

บ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวา สนุกสนาน และเปี่ยมไปด้วยพลัง 

 

ภายใต้คอนเซป “Be Playful, Be Powerful” 

About Us

THE MARVELOUS LAND

กวางใหญ่.png
sofia.png
กวางใหญ่_edited.png

Selena

Dear of defence.

Lamiuland_Grandopening1-สำหรับเอารูป.png

Miuly

Miuly is Sofia friendship.

POPULATION

Akira_edited.png

Akira

Gentle and innocent white tiger.

Ralph_edited.png

Laila

-.

Jolie_edited.png

Jolie

Cute elephant.

Ralph_edited.png

Ralph

Ralph is an agile and optimistic wolf.

นกฮ.png

Wynn

Wynn mean Justice, Wynn is royal to the queen and a very diligent owl.

Brooke_edited.png

Brooke

Brooke is a large, Formidable bear with a cute, Playful, Timid personality.

Ekon2_edited.png

Ekon

-.

แมว-Julie-1ต่อ1-01.png

Julie

-.

snake_edited.png

Vida

Vida is the enchanting and intelligent snack. Who can foresee the future.

sofia.png

Sofia Princess

Princess Of The Marvelous Land.

Trixie_edited.png

Trixe

She is the soft-hearted mother squirrel, Who Loves virtue and sharing.

Tevin_edited.png

Tevin

He is the charming rabbit shrouded in turbulent thoughts.