สิ่งสำคัญที่สุดของภาพ...

คือความหมาย

ทุกดีไซน์ของ Lamiu ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ และแฝงไปด้วยความหมาย คุณค่า และอารมณ์ ให้ลมิลล์เป็นของขวัญสื่อความหมายอันทรงคุณค่า และมอบความทรงจำอันงดงามให้กับผู้เป็นเจ้าของ

Lamiu World

(Signature)

ในโลกลมิลล์.. ทุกสรรพสัตว์น้อยใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เปรียบเสมือนสังคมมนุษย์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แสดงถึงความสำเร็จ ร่างกายจิตใจที่เข้มแข็ง การเกิดแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ มีมุมมองต่อโลกในแง่ดี และร่วมกันทำให้ความปรารถนาเป็นจริง ช่วยส่งเสริมในเรื่องการงาน สุขภาพ และครอบครัว

Kind Akira

แสดงถึงความโอบอ้อมอารีย์ของเสือโคร่ง

อกีร่า(Akira) ผู้นำที่ทรงธรรม เด็ดเดี่ยว และเข้มแข็ง และ ควายหนุ่มโอเว่น(Oven) ผู้ตามที่ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ที่เกื้อหนุนนำพาไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ท่ามกลางดอกกุหลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่จริงใจ ช่วยส่งเสริมในเรื่องการงาน ความรัก และลูกน้อง

Wild Destiny

แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น และร่วมกันฟันฝ่าผ่านอุปสรรคร่วมกันมา เป็นสัญลักษณ์อวยพรให้ครองรักกันยาวนาน หรืออวยพรให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง ม้าเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง นำพาโชคลาภ และเหยี่ยวเครสเตลเปรียบเสมือนมุมมองที่กว้างไกล เด็ดเดี่ยว และไม่ลังเลต่อเป้าหมาย ช่วยส่งเสริมในเรื่องการงาน โชคลาภ ความรัก และครอบครัว

Magical Orchids

ความหัศจรรย์ที่แสนงดงามของผืนป่าจากธรรมชาติ อันประกอบไปด้วยดอกกล้วยป่า สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรื่อง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความสำเร็จ ประกอบกับแมวป่าจัสมิน (Jasmine) สัญลักษณ์ของความร่าเริง ความสนุกสนาน และความมีไหวพริบในการตัดสินใจ และนกที่เป็นตัวแทนของแรงบันดาลใจ สัญลักษณ์ของอิสระ และความอุดมสมบูรณ์ที่ไร้สิ้นสุด (Infinity)

Mystic Ekon

แสดงถึงพลัง อำนาจ ความน่าเกรงขาม และความเป็นผู้นำของเสือโคร่งอีค่อน(Ekon) ผู้นำที่มีความเด็ดเดี่ยว และเข้มแข็ง สัญลักษณ์ของความสุขความเจริญรุ่งเรือง เสริมความเป็นสิริมงคลด้วย ปลามังกร(Dragon-Fish) สัตว์มงคล ตัวแทนของโชคลาภ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางกุหลาบแดงซึ่งหมายถึงความจริงจังจริงใจ มั่นคง และความลึกซึ้งของจิตใจ

Serene Julie

แสดงถึงความสงบ อิสระ ความมั่นคง และความรัก แมวป่าจูลี​ (Julie) สัญลักษณ์ของความร่าเริง ความสนุกสนาน และความมีไหวพริบในการตัดสินใจ และ นกกระทาสองเดือย (Ferruginous Partridge) อัญมณีชิ้นงามแห่งตะวันตกที่หาพบได้ยาก สัญลักษณ์ของอิสระ ความรัก และสันติภาพ ท่ามกลางหญ้าดอกขาว หญ้าที่เจริญเติบโตทั้งปี แสดงถึงความมั่นคง และความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ

Scarf-19_edited.png

Majestic Gold

ความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของผู้นำ ตัวแทนสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สีทองสัญลักษณ์แทนธาตุดิน แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ทั้งในแง่มุมของอารมณื ความรู้สึก และชีวิตความเป็นอยู่ เป็นสีของจักรพรรดิ์ ความบริบูรณ์ การมองการณ์ไกล ส่งเสริมให้เกิดโชคลาภ ดึงดูดทรัพย์สินนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

Bountiful Brooke

หมีบรูคผู้โอบอ้อมอารี ผู้มีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ เหนือสัตว์ทั้งปวง หมีเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ และความเข้มแข็ง ความจริงใจ ภาพเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนและการช่วยเหลือ นำพาไปสู่ความสำเร็จ เปรียบเสมือนผู้นำที่เมตตาผู้ตาม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ส่งเสริมให้ลูกน้องเคารพรัก และความเจริญรุ่งเรือง การฝ่าฟันอุปสรรค ผ่อนหนักเป็นเบา กวางสัตว์มงคลส่งเสริมลาภยศ ความเจริญ และสุขภาพที่ดี

Deer Couple

กวางคู่รัก สัญลักษณ์ของความมั่งมีศรีสุข ส่งเสริมเรื่องโชคลาภ หน้าที่การงาน ความเจริญรุ่งเรื่อง และสุขภาพที่ดี

WILDERNESS SELFLESS FEARLESS UNIQUENESS

LAMIU COLLECTION

INSPIRED YOU.

เอกลักษณ์ดีไซน์และสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร ออกแบบจากดีไซน์เนอร์ชั้นนำ เพื่อรังสรรค์คุณค่าที่ดีที่สุด ที่สุดแห่งพลังธรรมชาติ เพื่อเสริมพลังแห่งความเป็นคุณ