ภาพติดผนัง ( กรอบลอย )

ชื่อภาพ : กวางคู่ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

รายละเอียดภาพ : 

 

          เชื่อว่ากวางเป็นตัวแทนของความมั่งมีศรีสุขและช่วยให้สมหวังใน
สิ่งที่ปรารถนา การใช้กวางที่เป็นรูปปั้นกวาง, ภาพเขียนกวาง หรือภาพ
ถ่ายกวาง ก็สามารถให้คุณกับเจ้าของธุรกิจได้ทั้งสิ้น แต่การจัดวางรูป
กวางไม่ควรหันหน้าออกไปทางหน้าร้านค้าหรือบ้าน ควรหันหน้าเข้า 
เพราะกวางจะช่วยนำสิ่งมงคลเข้าสู่บ้านหรือร้านค้า หากเป็นกวางคาบ
แก้ว ก็จะหมายถึงอายุยืนและรุ่งเรือง ผู้มีไว้ครอบครองจึงทั้งร่ำรวยและ
อายุยืนยาว มีความกาวหน้า

 

         ภาพนี้เป็นงานที่สื่อถึงความรัก และบรรยากาศที่โรแมนติก ประ
กอบไปด้วยกวางคู่ ปลากัด ลิงแสม ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ดอก
ไฮเดรนเยียร์ และนก European GoldFinch

 

Size     :    90 X 90  cm.

กวางคู่ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

฿8,000.00ราคา