ภาพติดผนัง ( กรอบลอย )

ชื่อภาพ : ความมหัศจรรย์ของดอกกล้วยไม้ป่า

รายละเอียดภาพ : 

 

          ภาพนี้แสดงถึงความสวยงามในป่าลึกตามธรรมชาติ คุณสมบัติ
และความมหัศจรรย์ของดอกกล้วยไม้ คือการได้รับการเคารพในความ
รักความปรารถนา ชาวกรีกและชาวโรมันโบราณเชื่อว่ากล้วยไม้สามารถ
กระตุ้นในเรื่องของความรัก

 

         องค์ประกอบภาพ : ดอกกล้วยไม้นานาพันธ์ / ความสนุกสนานรื่นเริง

ของเสือ กระต่าย และนกกระจอกป่าท้องเหลือง

 

Size     :    90 X 90  cm.

ความมหัศจรรย์ของ ดอกกล้วยไม้ป่า

฿8,000.00ราคา