ภาพติดผนัง ( กรอบลอย )

ชื่อภาพ : ความสวยงามของธรรมชาติการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศน์

รายละเอียดภาพ : 

 

          ภาพนี้เป็นการรวมสัตว์ในอริยาบถต่างๆในธรรมชาติเข้าด้วยกัน 
ทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว และมีชีวิตชีวา สร้างพลังสมดุล และพลัง
บวกให้ผู้อยู่อาศัย

 

องค์ประกอบภาพ : เสือโคร่ง หมีโพล่า กวางป่าตัวเมีย นกฮูก จิ้งจอก
กระต่ายป่า ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากัด ดอก Peach Peonies และ นก 
uropean GoldFinch

 

Size     :    90 X 90  cm.

ความสวยงามของธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศน์

฿8,000.00ราคา