ชื่อภาพ: ปลามังกรคู่ นำพาความมั่งค่ำร่ำรวย

 

ความหมาย

ปลามังกร : ความมั่งคั่ง ร่ำรวย

ขนาดภาพ : 100 x 124  cm

ราคา : ฿7,900 (ราคาพร้อมเฟรมสีดำ)

 

ปลาถือเป็นสัตว์มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งชาวจีนที่ทำการค้ามักนิยมเลี้ยงปลาในสถานที่ประกอบธุรกิจปลาที่นิยมเลี้ยงคือ ปลาเงิน, ปลาทอง, ปลาคราฟ, ปลามังกรหรือปลาอะโรวาน่า นอกจากนี้ปลายังหมายถึงความอุดมสมบรูณ์ ซึ่งที่อยู่อาศัยคนก็นิยมเลี้ยงเช่นเดียวกัน

Double Dragon Fish Brings Wealth and Prosperity

฿7,900.00ราคา