ความหมาย

ปลามังกร : ความมั่งคั่ง ร่ำรวย

ขนาดภาพ : 200 x 224  cm

ราคา : ฿15,000

 

ปลาถือเป็นสัตว์มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งชาวจีนที่ทำการค้ามักนิยมเลี้ยงปลาในสถานที่ประกอบธุรกิจปลาที่นิยมเลี้ยงคือ ปลาเงิน, ปลาทอง, ปลาคราฟ, ปลามังกรหรือปลาอะโรวาน่า นอกจากนี้ปลายังหมายถึงความอุดมสมบรูณ์ ซึ่งที่อยู่อาศัยคนก็นิยมเลี้ยงเช่นเดียวกัน

ปลามังกรคู่ นำพาความมั่งค่ำร่ำรวย

฿15,000.00ราคา